http://psychoterapia-slowik.pl/wp-content/uploads/2020/01/urszula_slowik_portret-345x450.jpg

O mnie

Nazywam się Urszula Słowik i jestem psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w trakcie procesu certyfikacyjnego. Ukończyłam całościowy, czteroletni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej organizowany na Oddziale Psychiatrii Psychodynamicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i prowadzi do uzyskania certyfikatu PTP. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna, a także studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dodatkowo, stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i kursach doszkalających w zakresie psychoterapii.

Jak pracuję

Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń nastroju (m.in. depresji), zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości, które często współwystępują ze sobą. Pracuję również z osobami, które doświadczyły traumy relacyjnej, a także z osobami z doświadczeniem wykorzystania seksualnego.

Bliskie jest mi holistyczne spojrzenie na człowieka, które pozwala uchwycić Jego wielowymiarowość, zrozumieć jak postrzega i przeżywa świat, czym dla Niego są relacje, jakie ma zasoby i potencjał. W zrozumieniu tego pomaga mi psychodynamiczne i systemowe spojrzenie na to, jak kształtowało się życie danej osoby we wczesnych fazach rozwoju - w dzieciństwie. Najważniejszy w mojej pracy jest dla mnie człowiek – to kim jest, metody dobieram tak, by były jak najbardziej korzystne dla Jego rozwoju.

Mechanizmy, które powstały na skutek doświadczeń z wczesnych lat dziecięcych, wpływają na to:

  • jak reagujemy w sytuacjach kryzysowych,
  • jak radzimy sobie ze złością,
  • czy posiadamy wiarę w siebie i swoje możliwości,
  • czy czujemy się wartościowi,
  • czy mamy poczucie sprawczości w swoim życiu,
  • czy akceptujemy siebie, swoje myśli i uczucia,
  • czy traktujemy swoje ciało z troską i uwagą,
  • czy potrafimy doświadczać bliskości,
  • czy kochamy siebie i potrafimy kochać innych.

Rozumiejąc i akceptując dlaczego działamy w dany sposób, mamy możliwość dokonania zmiany i utrwalenia jej w procesie terapii i po jej zakończeniu.

Ważnym elementem mojej pracy jest świadomość swojego ciała i refleksja nad sposobem, w jaki je traktujemy. Umiejętność słuchania sygnałów, które do nas wysyła, doświadczanie ciała w spójny i harmonijny sposób, podążanie za jego rytmem oraz traktowanie go z odpowiednią troską.